top graphics

advertisement » top graphics

Oferta jest prosta i oczywista. Tworzymy dedykowaną grafikę opartą na ofercie lub temacie o którym tyczy strona. W trym przypadku tworzymy w oparciu o /mozolne/ AI, z korektą błędów i promptów. Projekty w umówionej ilości dostarczamy klientowi /przykładowo 3 różne sesje to 12 projektów, a 10 sesji w temacie to projektów 40. Klient może tą grafikę powierzyć komuś innemu, albo po wybraniu stworzyć u nas całościową makietę /zatwierdzaną przez klienta/. Następnie np w przypadku zamówienia strony www tniemy i implantujemy do projektu.

Przykładowy top strony muzycznej:

Facebook