książka

  • mistrz[8].jpg

    Mistrz i Małgorzata

    Powieść "Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa powstawała w latach 1928 – 1940. Wydanie drukiem pełnej wersji powieści miało zaś miejsce dopiero w 1968 roku we Frankfurcie nad Menem. Postać samej Małgorzaty Bułhakow wzorował na swojej żonie, Helenie Siergiejewnie. Akcja powieści toczy się w latach 30. XX wieku w Moskwie oraz w starożytnej Jerozolimie. Wydarzenia rozgrywają się jednocześnie we współczesności i w czasie biblijnym.

  • pan-tadeusz[2].jpg

    Pan Tadeusz

    Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie, to poemat epicki Adama Mickiewicza wydany w dwóch tomach w 1834. Ta epopeja narodowa powstała w latach 1833–1834 w Paryżu. Składa się z dwunastu ksiąg pisanych wierszem, trzynastozgłoskowym aleksandrynem polskim. Czas akcji: pięć dni z roku 1811 i jeden dzień z roku 1812. Epopeja jest stałą pozycją na polskiej liście lektur. W 2012 była publicznie odczytywana w akcji społecznej propagującej znajomość literatury polskiej Narodowe Czytanie Pana Tadeusza.

Facebook