in the sun

art » photography » in the sun

Portret, podobizna, konterfekt /fr. portrait; łac. protrahere
 to artystyczny /fotograficzny/ wizerunek konkretnej osoby,
ukazujący twarz oraz cechy charakteru portretowanych.

Ze względu na upozowanie głowy mamy portret:
en face /frontalnie/, profil, półprofil /ujęcie pośrednie
między profilem a en face/, profil perdu /ćwierćprofil/,
en trois quarts /z twarzą zwróconą w bok/

Facebook