Grafika I

Jedna z moich pasji, zawsze związana z przyrodą i tym co kocham.