Digital art

Sztuka cyfrowa to dzieło lub praktyka artystyczna wykorzystująca technologię cyfrową jako część procesu twórczego lub prezentacji. Od lat 60. do opisu tego procesu używano różnych nazw, w tym sztuki komputerowej i sztuki multimedialnej. Sztuka cyfrowa sama w sobie jest objęta szerszym pojęciem sztuki nowych mediów.